Inici » Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2022

Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2022

Objectiu: augmentar la presència del català en el paisatge lingüístic que conformen les empreses i garantir els drets dels consumidors a gaudir d’un entorn, en l’àmbit comercial i dels serveis, en què la presència del català convidi el consumidor o l’usuari a emprar aquesta llengua amb normalitat; el dret de rebre en català els documents d’oferta de béns i de serveis, així com la informació general i la publicitat; i el dret de rebre en català els documents relacionats amb la relació comercial o amb el servei contractat.

Actuacions subvencionables:

  • la retolació en llengua catalana tant a establiments com a vehicles,
  • l’etiquetatge en llengua catalana,
  • l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper,
  • l’edició en llengua catalana de cartes de restaurants,
  • l’edició en llengua catalana de marxandatge,
  • l’edició en llengua catalana de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia.

Beneficiaris: les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de Mallorca, i les comunitats de béns de Mallorca que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o comportaments, o es trobin en la situació que motiva la concessió de subvenció.

No poder ser beneficiàries les empreses o comunitats de béns que han rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades a Espanya, en concepte de minimis, en els tres darrers exercicis fiscals (2019, 2020, 20219), un import superior 200.000€.

Dotació: 160.000 €

Les actuacions subvencionables s´han de dur a terme entre l’1 de maig de 2021 i el 30 d’abril de 2022.  

Procediment per seleccionar les entitats beneficiàries: concurrència no competitiva.

Termini de presentació de sol·licitud: del 30 de març al 29 d’abril.