Inici » Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2023

Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2023

Objecte

L’objecte aquesta convocatòria és subvencionar les activitats realitzades de l’1 de maig de 2022 fins al 30 d’abril de 2023, referides al foment de l’ús de la llengua catalana, per a:

  • la retolació en llengua catalana tant a establiments com a vehicles.
  • l’etiquetatge (informació sobre la composició, característiques, ingredients, etc. del producte) en llengua catalana.
  • l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper (fullets comercials, díptics, sobres, targetes de visita, carnets, cartells, documents administratius o comptables...)
  • l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant.
  • l’edició en llengua catalana de marxandatge (adhesius, calendaris, agendes, punts de llibre, bosses, tasses, camisetes, pantalles enrotllables...)
  • l’edició en llengua catalana de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia.

Beneficiaris

D’acord amb el previst al punt 4 de la convocatòria, poden ser-ne beneficiàries les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de Mallorca, i les comunitats de béns de Mallorca que compleixin els requisits prevists a la convocatòria

Quantia

Durant l’exercici pressupostari de 2023 s’hi destina la quantitat total de 245.000,00 € que corresponen a la partida pressupostària 20.33400.77900.

  • L’import mínim que es concedirà per sol·licitud és de 1.000 € i el màxim és de 6.000 €. En el cas que la sol·licitud inclogui cartes o menús de restaurant o bar, no hi ha import mínim per sol·licitud (s’ha de marcar la X a la casella “Edició en llengua catalana de cartes o menús de restaurant” a l’annex 1).
  • L’import de la subvenció no pot ultrapassar el 80 % del pressupost destinat a l’objecte o objectes subvencionats. Per tant, i amb coherència amb el punt 1, la despesa justificable no pot ser inferior als 1.250 €. Aquest mínim no opera en el cas que la sol·licitud inclogui cartes o menús de restaurant o bar.

Presentació de sol·licituds

 El termini per sol·licitar les ajudes acaba el 30 de març

El text complet de la convocatòria, així com els annexos, es poden descarregar a la seu electrònica del Consell de Mallorca  https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=113005