Inici » Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2022

Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2022

Objectiu: augmentar la presència del català en el paisatge lingüístic que conformen entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre i garantir el dret a gaudir d’un entorn en què la presència ambiental del català convidi el ciutadà a emprar aquesta llengua amb normalitat; el dret de rebre en català la informació general, i el dret de rebre en català la resta de documents relacionats amb les entitats.

Actuacions subvencionables:

  • la retolació en llengua catalana tant a establiments com a vehicles,
  • l’etiquetatge en llengua catalana,
  • l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper,
  • l’edició en llengua catalana de cartes de restaurants,
  • l’edició en llengua catalana de marxandatge,
  • l’edició en llengua catalana de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia.

Beneficiaris: les entitats associatives o organitzatives, sense ànim de lucre, inscrites de manera definitiva en el registre pertinent de l’illa de Mallorca a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Dotació: 100.000 €

Les actuacions subvencionables s´han de dur a terme entre l’1 de maig de 2021 i el 30 d’abril de 2022. 

Procediment per seleccionar les entitats beneficiàries: concurrència no competitiva.

Termini de presentació de sol·licitud: del 30 de març al 29 d’abril.