Inici » Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2023

Ajuts per al foment de l’ús de la llengua catalana a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2023

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és subvencionar les activitats realitzades de l’1 de maig de 2022 fins al 30 d’abril de 2023, referides al foment de l’ús de la llengua catalana, per a:

  1. la retolació en llengua catalana tant a establiments com a vehicles.
  2. l’etiquetatge (informació sobre la composició, característiques, ingredients, etc. del producte) en llengua catalana.
  3. l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper (fullets comercials, díptics, sobres, targetes de visita, carnets, cartells, documents administratius o comptables...)
  4. l’edició en llengua catalana de marxandatge (adhesius, calendaris, agendes, punts de llibre, bosses, tasses, camisetes, pantalles enrotllables...)
  5. l’edició en llengua catalana de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia. 

Beneficiaris

 Poden ser-ne beneficiàries les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre inscrites de manera definitiva en el registre pertinent de l’illa de Mallorca a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Quantia

Durant l’exercici pressupostari de 2023 s’hi destina la quantitat total de 100.000,00 €, que corresponen a la partida pressupostària 20.33400.78900.

Presentació de sol·licituds

El termini per sol·licitar les ajudes acaba el 30 de març.

 

El text complet de la convocatòria, així com els annexos es poden descarregar a la seu electrònica del Consell de Mallorca:  https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=113260