Inici » Ajuts per al manteniment d'entitats de foment de la llengua catalana 2022

Ajuts per al manteniment d'entitats de foment de la llengua catalana 2022

Objectiu: donar suport perquè les entitats puguin continuar contribuint a l’objectiu comú de la normalització lingüística de la llengua catalana.

Despeses subvencionables:

  • lloguer dels locals i oficines de l’entitat;
  • arrendament financer d’un bé moble (renting), d’equipaments informàtics, fotocopiadores o similars;
  • petites reparacions, manteniment i conservació sempre que l’activitat no es consideri inventariable;
  • despeses de subministraments;
  • despeses de material fungible i béns consumibles;
  • primes d’assegurances;
  • despeses de tasques de coordinació, assessorament, gestió, administració i neteja.

Beneficiaris: les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre que tenguin com a finalitat fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana entre la població de Mallorca i que compleixin els requisits.

Dotació: 30.000 €

Les despeses subvencionables s’han de dur a terme entre l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.

Procediment per seleccionar les entitats beneficiàries: concurrència competitiva.

Termini de presentació de sol·licitud: fins dia 8 d’abril