Inici » Premis Pollença de Literatura 2023

Premis Pollença de Literatura 2023

Premis Pollença de Literatura 2023

1.- Els Premis Pollença de Literatura 2023, convocats per l’Àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Pollença, tendran les modalitats següents:

  • Premi Pollença de Narrativa (catorzena edició), amb una dotació de 6.500
  • Premi Pollença de Poesia (tretzena edició), amb una dotació de 3.500

Els premis estan subjectes a la normativa legal vigent.

2.- Les obres que hi concursin hauran de ser originals, inèdites, de temàtica lliure i estar escrites en llengua catalana. L’extensió mínima per a la modalitat de narrativa serà de 150 pàgines, i per a la de poesia serà l’habitual en un volum de poesia; a més, les obres que es presentin a qualsevol de les dues modalitats no es podran haver presentat a cap altre concurs pendent d’adjudicació i no podran haver estat guardonades amb anterioritat.

3.- Els originals s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça serveiling@ajpollenca.net en format PDF, mecanografiats a 1,5 espais amb la font Arial i cos de lletra 12. S’haurà de consignar el títol de l’obra, el nom, els llinatges, el NIF, l’adreça i el telèfon de l’autor/a. Qui vulgui conservar l’anonimat només hi farà constar el títol de l’obra, el seu lema o pseudònim i un número de telèfon de contacte.

4.- El termini d’admissió de les obres acabarà dia 11 d’agost de 2023. El lloc de presentació serà l’adreça electrònica del Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Pollença esmentada a la base anterior.

5.- Els jurats estaran composts pels membres següents: Narrativa Iolanda Batallé Jordi Nopca Tomeu Matamalas Poesia Teresa Colom Teresa Pascual Antoni Xumet Actuarà com a secretària Teresa Cànaves, assessora lingüística de l’Ajuntament de Pollença.

6.- En haver estat presentada al premi, cap obra no podrà ser retirada pel seu autor o autora per tal de fer-hi correccions o d’ampliar-ne el text, ni per renunciar al premi.

7.- Els premis, i la seva dotació, seran indivisibles, i el veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat, si ho considera adient, podrà declarar deserts els premis.

8.- Els veredictes emesos pel jurat es faran públics dijous dia 9 de novembre de 2023. Les persones guardonades es comprometran a assistir a l’acte de lliurament dels premis.

9.- L’Ajuntament de Pollença promourà la publicació de l’obra guanyadora de cada modalitat dels Premis Pollença de Literatura.

10.- El simple fet de presentar obres en aquests premis suposa la plena acceptació de les bases. En qualsevol cas el jurat tendrà la facultat d’interpretar-les o de resoldre les circumstàncies que no hi siguin previstes.