Inici » Protecció de dades

Protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de la corporació (plaça de l’Hospital, 4, 07012 Palma).