Inici » Subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2022

Subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2022

Objectiu: garantir i fomentar la presència del català en el paisatge lingüístic de tots els municipis de Mallorca.

Se subvencionarà la confecció de rètols, indicadors i senyalització en català, tant els que siguin de nova creació com aquells que es facin per substituir altres que, o bé no estan en català, o no estan redactats amb una ortografia correcta, o bé aquells que no estiguin en bon estat.

Beneficiaris: ajuntaments de Mallorca, dividits en dues línies:

  • Línia 1 (L1): ajuntaments de Mallorca amb una població igual o inferior a 20.000 habitants i l’entitat local menor de Palmanyola.
  • Línia 2 (L2): ajuntaments de Mallorca amb una població superior a 20.000 habitants.

Dotació: 90.000 €, distribuïts:

  • Línia 1 (L1): 45.000 €
  • Línia 2 (L2): 45.000€

S’estableix per sol·licitar la subvenció l’import mínim següent:

  • Línia 1 (L1): 1.000 €
  • Línia 2 (L2): 2.000€

Les actuacions subvencionables s’han de dur a terme entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022.

Procediment per seleccionar les entitats beneficiàries: concurrència no competitiva.

Termini de presentació de sol·licitud: fins dia 22 d’abril.