Inici » Subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2023

Subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2023

Subvencions per a ajuntaments per a retolació municipal 2023

 

  • Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és garantir i fomentar la presència del català en el paisatge lingüístic de tots els municipis de Mallorca. A tal efecte, es subvencionarà la confecció de rètols, indicadors i senyalització en català, tant els que siguin de nova creació com aquells que es facin per substituir altres que, o bé no estan en català, o no estan redactats amb una ortografia correcta, o bé aquells que no estiguin en bon estat.

Les actuacions subvencionables s’han de dur a terme entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023.

  • Procediment per seleccionar les entitats beneficiàries

​Concurrència no competitiva.

  • Beneficiaris

 Poden ser-ne beneficiaris els ajuntaments de Mallorca, dividits en dues línies:

Línia 1 (L1): ajuntaments de Mallorca amb una població igual o inferior a 20.000 habitants.

Línia 2 (L2): ajuntaments de Mallorca amb una població superior a 20.000 habitants.

  • Quantia

150.000,00 €, distribuïts entre les diferents línies d’ajuda, de la manera següent:

Línia 1: 75.000,00 €

Línia 2: 75.000,00 €

  • Presentació de sol·licituds

​​Fins al 6 de març

Bases, sol·licitud i documentació. Seu del Consell de Mallorca

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=111386

 

Documents: