Inici » Aprenentatge en línia

Aprenentatge en línia

EN LÍNIA

 • 4cats: sèrie didàctica de ficció que consta de vint capítols en què es presenten diverses situacions quotidianes. Cada vídeo va acompanyat de la transcripció, alguns apunts gramaticals i un glossari. S’ha procurat adaptar els guions a un nivell de llengua apte per a aprenents que hagin cursat almenys 90h i que vulguin aprofundir en la realitat lingüística i cultural.
 • A l'abast: material pensat per a aquelles persones no catalanoparlants que tenen inquietud per apropar-se a la nostra realitat lingüística i cultural. A l'abast vol facilitar l'adquisició d'una sèrie de recursos útils per a una comunicació bàsica en llengua catalana. Consisteix en un conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la vida quotidiana que es poden sentir pronunciades per parlants nadius.
 • Argumenta: recurs que ajuda a produir textos formals, tant orals com escrits. Disposa de moltes eines i informació molt útils per a usuaris avançats de la llengua. 
 • Blog CEPA Pitiüses: en aquest blog s’hi pot trobar material divers per aprendre català des del nivell A1 fins al nivell B2. 
 • Class-Talk: ofereix 300 frases en català, castellà i anglès en MP3 per facilitar la comprensió de la fraseologia habitual en l’àmbit universitari. 
 • Curs de llengua catalana: material amb teoria i exercicis amb el solucionari. Útil per a la preparació dels nivells B2 i C1.
 • Col·lecció 'Aprenem català des de...': existent en format pdf i en format paper, és útil per a persones que volen millorar les seves habilitats lingüístiques i comunicatives en català. Cadascun d’aquests volums és una eina interessant a l’hora d’apropar l'aprenentatge de la llengua i dels costums catalans a les persones que ho desitgin. Existeixen els següents volums: Aprenem català des del xinès, àrab, romanès, amazic, urdú, rus, espanyol, anglès, francès i panjabi.
 • Col·lecció de guies de conversa universitària: guies de conversa universitària de la Universitat de Barcelona en les llengües següents: català-alemany-anglès-aranès-basc-castellà-francès-gallec-italiàneerlandès-polonès-portuguès-rus-suec-hongarès-japonès. També amb enllaços a les guies bilingües: amazic-català, àrab-català, japonèscatalà i xinès-català. 
 • Dictats en línia: conjunt de dictats en línia autocorrectius per treballar l’ortografia dels nivells intermedi (B2), de suficiència (C1) i superior (C2). L'apartat Fem memòria recorda, en els nivells elemental i intermedi, la regla general que es treballa en aquell dictat. En els nivells de suficiència i superior, el botó Fem memòria presenta les excepcions de cada nivell.
 • Edu365: aplicació que ofereix dictats dividits en nivell elemental i avançat per millorar l’escriptura de la llengua catalana. Està adreçada a ESO, encara que també és útil per als adults.
 • Easy catalan: entitat sense ànim de lucre que forma part del projecte internacional Easy Languages, una iniciativa que es dedica a la creació de material audiovisual en línia per donar suport a l’aprenentatge de llengües. Els vídeos es poden veure a YouTube.
 • Enxaneta: recull de vocabularis, exercicis, verbs conjugats, entre d’altres, per aprendre a utilitzar la llengua catalana i perfeccionar de manera flexible els coneixements del català. 
 • FontdelCat: material de nivell bàsic per accedir a la comprensió del català oral i escrit.
 • Galí en línia: materials per a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana. S'hi treballen el vocabulari i les expressions bàsiques.
 • GEX: programa d’aprenentatge de llengua catalana.
 • Guia bàsica de conversa sanitària: útil per a l'assistència mèdica, que proporciona la conversa bàsica de l'actuació sanitària, amb les correspondències entre el català i el castellà.
 • Intercat: conjunt de recursos electrònics per aprendre llengua i cultura catalanes, especialment pensat per a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes.
 • Itineraris d’aprenentatge nivell intermedi (B2): material d'autoaprenentatge  que presentem a continuació va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell intermedi, equivalent al nivell B2 
 • Itineraris d’aprenentatge nivell suficiència (C1): material d'autoaprenentatge  que presentem a continuació va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell intermedi, equivalent al nivell  C1 
 • Maó en català: curs bàsic d’iniciació a la llengua catalana elaborat per l’Ajuntament de Maó, amb la intenció d’ajudar els nouvinguts. Està ambientat a la ciutat de Maó. 
 • MATCAT: espai de Formació Oberta de l'EScola Balear d'Adminstració Pública (EBAP) amb continguts teòrics de llengua catalana dels nivells B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu). Si accedeix amb l'usuari ENOBERT i la contrasenya ENOBERT.
 • Parla.cat: és una proposta formativa que s'organitza en quatre nivells d'aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Els cursos s'ofereixen en dues modalitats d'aprenentatge: la modalitat lliure i la modalitat amb tutoria. El web està disponible en català, castellà, francès, anglès i alemany.
 • Pràctic: programa que integra un conjunt d’activitats d’autoaprenentatge vàlid com a suport excepcional de preparació de les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Oral, Elemental, Mitjà i Superior.
 • SpeakCat: és un curs de català de supervivència, elaborat per diverses universitats catalanes, per a estudiants estrangers en un context universitari. Conté exercicis autocorrectius que es poden treballar a través de tres itineraris diferenciats (A1 i A2). 
 • Vincles: aquest material de la Generalitat de Catalunya inclou propostes didàctiques interactives que permeten exercitar les habilitats lingüístiques. Està adreçat a persones que inicien l’aprenentatge del català.
 • Xerrem: projecte de la Cordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) adreçat a persones que ja tenen capacitat de parlar en català, tot i que ho fan amb poca fluïdesa o no disposen de gaire bagatge lèxic o expressiu. La pàgina inclou el material per dur-lo a terme (manual i guia). 

 

MÉS RECURSOS