Inici » El català als bars i restaurants

El català als bars i restaurants

EL CATALÀ ALS BARS I RESTAURANTS

HI GUANYA TOTHOM!

En el marc del projecte El català als bars i restaurants, la finalitat del qual és  fomentar el català en l'àmbit econòmic, específicament als bars i restaurants, per impulsar-hi  l'ús de la llengua i poder oferir un servei de qualitat en la llengua pròpia de Mallorca, la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca ha editat un díptic en què s'explica que el català suposa un avantatge competitiu per al sector de la restauració, que ajuda a guanyar clients i que respon a la demanda de personalització i proximitat en l’àmbit empresarial, la imatge del qual depèn, també, del respecte als drets lingüístics del consumidor. El codi QR que incorpora remet a aquesta pàgina. 

Descarregau el díptic.

En català, tot avantatges

Díptic elaborat per la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca per a totes aquelles empreses i negocis que vulguin introduir-hi el català. Amb 10 idees clau, exposa els beneficis de fer-ho. S'emmarca en la campaya de dinamització lingüística El català a l'empresa, tot avantatges, duita a terme a través de les xarxes socials per fomentar-hi l'ús del català. 

Descarregau el díptic.

POTS FER-HO POSSIBLE! T'HI AJUDAM!

Subvencions. Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca

 • Ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana a les empreses per a l’any 2023 (245.000,00 €). Direcció Insular de Política Lingüística (DIPL)

L’objecte d’aquesta convocatòria de la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca és subvencionar les activitats realitzades de l’1 de maig de 2022 fins al 30 d’abril de 2023, referides al foment de l’ús de la llengua catalana, per a:

 • l’edició en llengua catalana de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot tipus de plataformes en línia.
 • l’edició en llengua catalana de marxandatge (adhesius, calendaris, agendes, punts de llibre, bosses, tasses, camisetes, pantalles enrotllables...).
 • l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant.
 • l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper (fullets comercials, díptics, sobres, targetes de visita, carnets, cartells, documents administratius o comptables...).
 • l’etiquetatge (informació sobre la composició, característiques, ingredients, etc., del producte) en llengua catalana.
 • la retolació en llengua catalana tant a establiments com a vehicles.

L’import mínim que es concedirà per sol·licitud és de 1.000 € i el màxim és de 6.000 €. En el cas que la sol·licitud inclogui cartes o menús de restaurant o bar, no hi ha import mínim per sol·licitud (s’ha de marcar la X a la casella “Edició en llengua catalana de cartes o menús de restaurant” a l’annex 1).

L’import de la subvenció no pot ultrapassar el 80 % del pressupost destinat a l’objecte o objectes subvencionats. Per tant, i amb coherència amb el punt 1, la despesa justificable no pot ser inferior als 1.250 €. Aquest mínim no opera en el cas que la sol·licitud inclogui cartes o menús de restaurant o bar.

Poden ser-ne beneficiàries les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de Mallorca, i les comunitats de béns de Mallorca que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

El termini per sol·licitar les ajudes és del 3 al 30 de març de 2023.

Bases i sol·licitud: https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=113005

Correccions i traduccions

 • Servei de correcció i traducció del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca (DIPL)

El Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca ofereix un servei gratuït de resolució de consultes lingüístiques i de correcció (català) i traducció de texts (castellà>català), sempre que l’extensió dels escrits no sigui superior a dues pàgines (en lletra Times New Roman 12 i interlineat d'1,5 ) o a 650 paraules, i es presentin en format RTF, DOC o DOCX.

          Només heu d'emplenar aquest formulari.

Eines, recursos, materials i cursets específics per a l’atenció al client

 • Vocabularis bàsics per al personal de la restauració. Direcció Insular de Política Lingüística (DIPL)

Targetes de vocabulari bàsic per millorar la utilització del català en el sector de la restauració perquè el personal de restaurants i bars pugui aprendre de manera ràpida i àgil els termes més freqüents en català relacionats amb la seva feina. Aquest vocabulari bàsic en 5 llengües ha estat editat per la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca i Plataforma per la Llengua.

Descarregau les targetes.

 • Taula ParadaDirecció Insular de Política Lingüística (DIPL)

Vocabulari català-castellà dels plats més usuals, editat pel Consell de Mallorca. 

Descarregau el vocabulari.

 • EinescatDirecció Insular de Política Lingüística (DIPL)

Einescat és un espai elaborat per la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca, que trobareu en aquest web mateix, amb enllaços a webs relacionats amb la llengua catalana. Us ofereix una recopilació d'eines, recursos, materials i tot tipus d'informació sobre llengua catalana, útils tant per a l’àmbit laboral com per al personal. Els continguts que inclou Einescat s’han distribuït per temes i s’han agrupat en apartats, els quals, en general, es presenten ordenats alfabèticament.

 • Retolació interna de bars i restaurants (adhesius)Direcció General de Política Lingüística (DGPL)

La Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears ha editat un total de set models d'adhesius senyalitzadors per als espais interiors de bars i restaurants ("Wi-Fi", "Privat", "Bany", "Masculí", "Femení", "Accessible" i "Canviador") amb la finalitat de fomentar l'ús de la llengua catalana en la retolació d'aquests establiments.

Cal destacar que, a l'hora d'elaborar-los, s'han tingut en compte criteris respectuosos amb la diversitat sexual i de gènere, tant pel que fa al text identificatiu com als pictogrames emprats.

Els interessats a disposar del material es poden adreçar a aquesta Direcció General

Direcció General de Política Lingüística
C. d’Alfons el Magnànim, 29 - 07004 Palma
971 17 76 24 /  971 17 69 80

 • Capses de llengua i sessions de formacióInstitut d'Estudis Baleàrics (IEB)

L'Institut d'Estudis Baleàrics creà les Capses de llengua, amb l'objectiu de fomentar l'ús del català a diferents sectors professionals.

La Capsa de llengua Cambrer/Cambrera conté vocabulari, lèxic, fraseologia i diàlegs propis del sector de la restauració i propostes pràctiques de conversa.

Si voleu una sessió de formació per al vostre personal, contactau amb l'IEB.

Institut d'Estudis Baleàrics
Carrer de l'Almudaina, 4, 07001 Palma, Illes Balears
971 17 76 04
llengua.iebalearics.org

 • Plats a la carta. Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i TERMCAT

El diccionari en línia Plats a la carta posa a l’abast dels usuaris 7.765 denominacions de plats i begudes, amb les equivalències corresponents en castellà, francès, italià, anglès i alemany.

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer, directament al quadre "Text de la consulta", cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 • Un tallat, per favor. Ajuntament de Palma

La Regidoria d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma ha elaborat un recopilatori de vocabulari adreçat als professionals del sector de la restauració. Aquest recull disposa de més de 650 termes gastronòmics especialitzats, que es mostren en català-castellà-anglès. L’objectiu d’aquesta publicació és promoure l'ús del català entre els treballadors dels bars i restaurants, que tenen ara al seu abast una eina concisa, ràpida i acurada.

En Un tallat, per favor els termes es classifiquen d’acord amb la seva tipologia (pasta, fruita, beguda...) i hi apareixen en els tres idiomes per tal de facilitar-ne l’aprenentatge.

Descarregau el vocabulari.

Regidoria d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma
Plaça Nova de la Ferreria, 2, 07002 Palma, Illes Balears
971 44 94 47
educació@palma.cat
dinamitzaciolinguistica@palma.cat

Atenció personalitzada

  

Direcció Insular de Política Lingüística (DIPL)

Servei de Normalització Lingüística
Direcció Insular de Política Lingüística
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
Consell de Mallorca
Pl. de l'Hospital, 4
07012 Palma
Tel.: 971 21 95 93 / 971 21 95 95