Jugam en català. Recull d'activitats, dinàmiques i jocs

 

JUGAM EN CATALÀ. RECULL D'ACTIVITATS, DINÀMIQUES I JOCS 
Aquest dossier s’inscriu dins del pla de dinamització lingüística que ha duit a terme el
Consell de Mallorca entre el febrer del 2022 i el novembre del 2023. L’objectiu és donar a
conèixer la llengua catalana, reforçar-ne l’ús i la presència als diferents espais públics de
Mallorca.
Aquest material va adreçat a les persones que treballen amb infants i joves en espais de
lleure educatiu i és un recull d’activitats, dinàmiques i jocs que fomenten l’ús de l’oralitat
en català.

EL PERQUÈ D’AQUESTA EINA
Els espais de lleure i els destinats a l’esport són espais molt importants de socialització
i aprenentatge de valors, sobretot per a infants i joves. Les persones que interveniu en
aquests espais sou, entre d’altres, monitors i directors, i esdeveniu referents indispensables
en l’aprenentatge dels infants i joves. També són exemples per a ells tot allò que els
envolta i intervé en el seu entorn, des del personal del servei de neteja fins a la retolació
de l’espai. I cal remarcar, com ja sabeu, que sou exemple més pel que feis que pel que
deis.
Un aspecte al qual sovint no es para atenció, però que és un valor tan rellevant com el
respecte o la igualtat d’oportunitats, és l’ús de la llengua.
La llengua és un vehicle per comunicar-se, però és molt més, ja que aprenent una llengua
també s’aprèn una cultura i permet la plena integració en la comunitat que la parla.
Bàsicament per aquest motiu, cal afavorir l’aprenentatge i l’ús, en aquest cas del català, a
totes les persones i entorn educatiu. A tots aquests espais d’aprenentatge cal fomentar
l’ús de la llengua pròpia de Mallorca, per aconseguir la plena integració de les persones
que hi viuen.
Tots hem començat a parlar des de zero i equivocar-se forma part de l’aprenentatge. Sigui
quin sigui el nivell lingüístic dels infants, el més important és poder oferir espais segurs,
on cada infant i jove pugui fer servir el català lliurement i independentment del seu coneixement
de la llengua.
A més, cal esmentar la nova Llei (Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a
infants i joves de les Illes Balears), que marca com a objectius per assolir a les activitats i els
serveis educatius juvenils, la vehicularitat del català i la difusió d’actituds positives cap a
la llengua i que tots els documents de l’activitat com la retolació, les comunicacions, etc.,
es faci en català.

QUÈ HI PODEU TROBAR?
En aquest document hi trobareu diferents dinàmiques i jocs, activitats amb component
musical, jocs per a espais tancats i d’altres a l’aire lliure, per córrer o jugar d’asseguts, ens
petits o en grans grups. A cada fitxa se n’explica el funcionament i les necessitats específiques,
el material i grup d’edat a qui va adreçat.
Al final del dossier trobareu alguns dels materials necessaris per dur a terme les activitats:
fitxes imprimibles i retolació retallable que us ajudarà a organitzar el temps de joc i l’espai
amb algunes de les paraules més utilitzades al món del lleure, com també paraules que
usam en el dia a dia i durant els jocs especialment a Mallorca.
Finalment, també podreu trobar enllaços per veure altres reculls d’activitats similars editats
per altres organismes i entitats.

 

 

 

Destacada: