Inici » Consell de Mallorca

Consell de Mallorca

LÍNIES DE SUBVENCIONS DE 2019

  • Convocatòria d'ajuts de minimis de 2019 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana

Objecte

Atorgar ajuts per a la producció i l'edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres i fonogrames en llengua catalana, per a l'any 2019.

Destinataris

Entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre de Mallorca, inscrites en el registre pertinent, que editin premsa escrita o digital en llengua catalana.

Dotació pressupostària 

Durant l’exercici pressupostari de 2019 es destina inicialment un total de 300.000 euros a ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana. En concret, es destina la quantitat de 250.000,00 € a les ajudes per a obres libràries, i la quantitat de 50.000,00 € a obres discogràfiques.

Tràmit d’inscripció: tancat

  • Convocatòria d’ajuts per a inversió per a premsa impresa o digital en llengua catalana 2019

Objecte

Atorgar ajuts per adquirir equipament i material periodístic (ordinadors, càmeres de fotografia o vídeo, flaixos, tauletes digitals, targetes de memòria, impressores, mobiliari, etc.) per fer publicacions de premsa impresa o digital en llengua catalana, per a l'any 2019.

Destinataris

Entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre de Mallorca, inscrites en el registre pertinent, que editin premsa escrita o digital en llengua catalana.

Dotació pressupostària 

Durant l’exercici pressupostari de 2019 s’hi destina la quantitat de 38.000 €.

Tràmit d’inscripció: tancat