Inici » Acolliment lingüístic

Acolliment lingüístic

 • Lletres per a tothom. Mètode d'alfabetització i d'aprenentatge de català: maleta pedagògica per a formadors.
 • Ep! Escolta i parla: s’adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. Es preveu que els aprenents que cursin l’Ep! Escolta i parla podran tenir la mateixa competència oral que els alumnes que hagin acabat el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència. Es proposa un material molt pràctic, pensat perquè el professorat de català se’l pugui descarregar (material per retallar i vídeos per presentar situacions comunicatives habituals, lèxic o estructures lingüístiques. 
 • Conversem: intercat ofereix fitxes de suport per a les persones (mentors, voluntaris lingüístics) que acullen els estudiants que s'inicien en l'aprenentatge del català. El material consta de set fitxes que reflecteixen situacions reals del dia a dia i contenen lèxic i expressions habituals i informació gramatical.
 • Diccionari visual: primer contacte amb la llengua catalana mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià. Editat pel Consell de Mallorca.
 • Acolliment lingüístic: recursos i materials de suport en l'àmbit de l'acollida lingüística (Generalitat de Catalunya).
 • El català també és meu: guia català/castellà per a nous i futurs parlants de català 
 • Guia pràctica d'acollida lingüística (Plataforma per la Llengua). 
 • Materials per a l'acolliment lingüístic: recursos i materials diversos (Generalitat de Catalunya).
  • Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges: Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana
  • Viure a Catalunya. Comencem a parlar: Recull de converses sobre temes de la vida quotidiana que comencen per un nivell bàsic i van augmentant de dificultat. S’adrecen a persones que volen practicar la fluïdesa en català i escoltar diferents varietats dialectals.
  • Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica: Col·lecció de 12 làmines i una guia didàctica indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana
  • Aprenem català des de...: Col·lecció de nou llibres escrits en català i les llengües següents: amazic, anglès, àrab, espanyol, francès, romanès, rus, urdú i xinès que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. 
  • Vivim junts. Làmines per aprendre català i guia didàctica: Col·lecció de 23 làmines sobre activitats quotidianes i de 17 làmines sobre la història de Catalunya. 
  • El Mirador. Làmines sobre carrers amb història, en català i urdú: Col·lecció de 21 làmines en català i en urdú on s’expliquen, breument, fets històrics de Barcelona succeïts als barris del Raval, la Ribera, el Born i Poble Nou, a través dels noms dels carrers. Estan indicades per fer acolliment lingüístic i nivell bàsic a persones de parla urdú.
  • Català bàsic I i II. Iniciació a la llengua oral

   Recull d'activitats orals adreçades a alumnat immigrant adult. Cada bloc conté cinc unitats que inclouen: activitats de comprensió i expressió oral i propostes de lectoescriptura funcional per reconèixer paraules clau, rètols, fitxes, etc.

 • Recursos (Generalitat de Catalunya): acolliment lingüístic inicial , acolliment lingüístic B1, Bàsic, elemental, intermedi, suficiència, superior, professorat acolliment lingüístic inicial, professorat acolliment lingüístic B1, professorat bàsic, professorat Eeemental i intermedi i, professorat suficiència i superior.