Inici » Acolliment lingüístic

Acolliment lingüístic

 • Acolliment lingüístic: recursos i materials de suport en l'àmbit de l'acollida lingüística (Generalitat de Catalunya).
 • Català en marxa! Guia de suport lingüístic en un context intercultural: guia per als docents que imparteixen tallers d’acollida lingüística adreçats a persones nouvingudes que no tenen cap coneixement de català, elaborat per l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Direcció General de Política Lingüística.
 • Conversem: Intercat ofereix fitxes de suport per a les persones (mentors, voluntaris lingüístics) que acullen els estudiants que s'inicien en l'aprenentatge del català. El material consta de set fitxes que reflecteixen situacions reals del dia a dia i contenen lèxic i expressions habituals i informació gramatical.
 • Diccionari visual: primer contacte amb la llengua catalana mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià. Editat pel Consell de Mallorca.
 • Encara no saps català? / ¿Aún no sabes catalán? / Not speaking Catalan yet?: eina de la campanya «Mou la llengua», iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, que posa a l’abast dels ciutadans que no parlen català una sèrie de recursos amb la finalitat de facilitar-los que aprenguin i usin aquesta llengua: arguments sobre els avantatges de l’adquisició de la llengua, informació de cursos, centres d’autoaprenentatge i voluntariat lingüístic, material en línia, etc. La informació s’ofereix en 15 llengües, tenint en compte les que tenen més presència a les Illes Balears. Així, a part del català, s’ofereix en castellà, anglès, alemany, amazic, àrab, basc, búlgar, francès, italià, portuguès, romanès, ucraïnès, wòlof i xinès.
 • El català també és meu: guia català/castellà per a nous i futurs parlants de català 
 • Ep! Escolta i parla: s’adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. Es preveu que els aprenents que cursin l’Ep! Escolta i parla podran tenir la mateixa competència oral que els alumnes que hagin acabat el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència. Es proposa un material molt pràctic, pensat perquè el professorat de català se’l pugui descarregar (material per retallar i vídeos per presentar situacions comunicatives habituals, lèxic o estructures lingüístiques. 
 • Guia pràctica d'acollida lingüística: elaborat per Plataforma per la Llengua.
 • Lletres per a tothom. Mètode d'alfabetització i d'aprenentatge de català: maleta pedagògica per a formadors.
 • Viure a les Illes Balears: recull de paraules, acompanyades d’imatges, referides a situacions comunicatives habituals de la vida quotidiana editat per la Direcció General de Política Lingüística.
 • Materials per a l'acolliment lingüístic: recursos i materials diversos (Generalitat de Catalunya).
  • Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges: Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana
  • Viure a Catalunya. Comencem a parlar: Recull de converses sobre temes de la vida quotidiana que comencen per un nivell bàsic i van augmentant de dificultat. S’adrecen a persones que volen practicar la fluïdesa en català i escoltar diferents varietats dialectals.
  • Viure a Catalunya. Làmines i guia didàctica: Col·lecció de 12 làmines i una guia didàctica indicades per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana
  • Aprenem català des de...: Col·lecció de nou llibres escrits en català i les llengües següents: amazic, anglès, àrab, espanyol, francès, romanès, rus, urdú i xinès que proporcionen un primer contacte amb la llengua catalana, alhora que permeten entendre i practicar frases quotidianes, tot facilitant les comunicacions amb la societat d’acollida. 
  • Vivim junts. Làmines per aprendre català i guia didàctica: Col·lecció de 23 làmines sobre activitats quotidianes i de 17 làmines sobre la història de Catalunya. 
  • El Mirador. Làmines sobre carrers amb història, en català i urdú: Col·lecció de 21 làmines en català i en urdú on s’expliquen, breument, fets històrics de Barcelona succeïts als barris del Raval, la Ribera, el Born i Poble Nou, a través dels noms dels carrers. Estan indicades per fer acolliment lingüístic i nivell bàsic a persones de parla urdú.
  • Català bàsic I i II. Iniciació a la llengua oral

   Recull d'activitats orals adreçades a alumnat immigrant adult. Cada bloc conté cinc unitats que inclouen: activitats de comprensió i expressió oral i propostes de lectoescriptura funcional per reconèixer paraules clau, rètols, fitxes, etc.

 • Recursos (Generalitat de Catalunya): acolliment lingüístic inicial, acolliment lingüístic B1, bàsic, elemental, intermedi, suficiència, superior, professorat acolliment lingüístic inicial, professorat acolliment lingüístic B1, professorat bàsic, professorat elemental i intermedi i, professorat suficiència i superior.