Inici » Certificat de nivell C1

Certificat de nivell C1

CERTIFICAT DE NIVELL C1 (equivalent a l'anterior certificat C)
Acredita que el parlant és competent lingüísticament per resoldre situacions comunicatives, tant orals com escrites, sobre temes complexos. És capaç de comprendre missatges i de construir-ne, amb fluïdesa i espontaneïtat, i amb un domini de les estructures organitzatives i dels mecanismes de cohesió.

Enllaços