Inici » Llenguatge administratiu i llenguatge jurídic

Llenguatge administratiu i llenguatge jurídic

LLENGUATGE ADMINISTRATIU I LLENGUATGE JURÍDIC

  • Autoaprenentatge de llenguatge administratiu: dossier que permet tenir a l’abast la informació necessària per poder redactar documents administratius de manera correcta, organitzat en quatre blocs: documents, convencions, exercicis i documents per revisar.
  • Autoaprenentatge de llenguatge jurídic: curs en línia flexible en què l'usuari decideix què, quan i en quin ordre vol aprendre llenguatge jurídic. Està dividit en tres apartats: teoria, exercicis i documents i consta de 14 unitats 
  • Comissió Interuniversitària de Llenguatge Administratiu i Jurídic (CILAJ): a través d’aquest portal podreu accedir a diferents reculls de cercadors o vocabularis de llenguatge administratiu i jurídic, models de documents i també de la legislació actual. 
  • Curs de llenguatge jurídic: curs de llenguatge jurídic en format PDF, dividit en 12 unitats amb el solucionari. Inclou un vocabulari de terminologia jurídica i administrativa. 
  • Llibre d'estil del Govern de les Illes Balears (2a edició): models de documents administratius (part tercera).  
  • MATCAT: espai de Formació Oberta de l'EScola Balear d'Adminstració Pública (EBAP) amb continguts teòrics de llengua catalana de nivell LA (llenguatge administratiu)
  • Justiterm: permet fer cerques del castellà al català i del català al castellà de termes jurídics i administratius. S'hi poden trobar termes i expressions jurídiques i administratives d'abast més general. 
  • Saps què?: projecte elaborat pel Servei Lingüístic de l'Àmbit Judicial, que pretén fomentar un bon ús del català en l'àmbit de l'Administració de justícia. Consisteix en uns apunts lingüístics que tracten diferents aspectes concrets de la llengua general i del llenguatge jurídic, especialment problemàtics, que s'expliquen d'una manera senzilla i amb un to informal, a través d'un personatge que és qui presenta els temes i dóna unitat al conjunt.  
  • Models de documents administratius: elaborats pel Gabinet de llengua de la Universitat Autònoma de Barcelona:
  • Tècniques de redacció de documentació administrativa: pretén contribuir a la formació eficient dels treballadors públics i capacitar-los perquè puguin redactar documents amb rapidesa i seguretat lingüística, gramatical i normativa (Francesca Ballester Cardell, UIB).