Inici » Certificat de nivell LA

Certificat de nivell LA

CERTIFICAT DE NIVELL LA, DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU (equivalent a l'anterior NIVELL E) 
El certificat de nivell LA, de coneixements específics de llenguatge administratiu, acredita que el parlant és competent lingüísticament per comprendre els textos administratius usuals i d’elaborar-los amb adequació i correcció.

Enllaços