Inici » Premis Mallorca de Creació Literària

Premis Mallorca de Creació Literària

Els Premis Mallorca de Creació Literària, creats pel Consell de Mallorca, es varen presentar l'octubre de 2004 al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. Varen néixer l’any 2005 amb la finalitat de prestigiar socialment l'ús del català i promocionar-lo, com també per impulsar la creació literària en aquesta llengua,  objectius que continuen vigents actualment.

En un primer moment, s'instituïren dos premis, amb una convocatòria anual, en les modalitats de narrativa i de poesia. El 2007, a l'acte de lliurament dels Premis Mallorca, s'inclogué el Premi Teatre Principal de texts dramàtics. A partir de l'edició de 2008, i durant uns anys, també s’atorgà el Premi de Narrativa Juvenil. No es convocaren els Premis Mallorca del 2012 al 2015, però es recuperen el 2016, amb una nova filosofia que se suma a la de prestigiar la creació literària en llengua catalana: convertir el Consell de Mallorca en un veritable promotor cultural. Des de llavors, cada any es convoca una nova edició dels premis, amb la incorporació del premi d’Assaig el 2017.  

Els Premis de 2020 inclouen, com a novetat, la categoria de literatura infantil, a més de les ja consolidades de narrativa, poesia, assaig  i textos teatrals

 

Premis Mallorca de Creació Literària 2023

Destinataris

Els Premis Mallorca de Creació Literària són oberts a qualsevol persona física que hi vulgui participar.

Condicions

Les obres que s’hi presenten han d’estar escrites correctament i originàriament en català i han de ser originals i inèdites. No poden optar als Premis Mallorca de Creació Literària les obres que hagin resultat guardonades anteriorment en un altre concurs o que hi resultin durant tot l’any 2023.

Les obres que concursen al premi de narrativa han de tenir una extensió entre 150 i 300 pàgines de format DIN A4, en tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i a doble espai.

Les obres que concursen al premi de poesia han de tenir un mínim de 300 versos.

Les obres que concursen al premi d’assaig han de tenir una extensió entre 100 i 250 pàgines de format DIN A4, en tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i a doble espai. Han d’estar relacionades amb commemoracions o efemèrides d’interès cultural o filològic, o han de contribuir a donar a conèixer, aprofundir o difondre els valors culturals, històrics, lingüístics, populars i tradicionals de Mallorca. Així mateix, el jurat valorarà especialment que les obres s’adrecin a un públic sense coneixements previs de la matèria, amb un llenguatge amè i esperit divulgatiu.

Les obres que concursen al premi de textos teatrals no poden haver estat llegides ni representades a cap teatre. No poden ser traducció ni adaptació. El jurat en valorarà especialment la viabilitat de posada en escena i el potencial de generació de públic.

Les obres que concursen al premi de literatura infantil il·lustrada han de tenir entre 24 i 40 pàgines, ser àlbums il·lustrats i anar adreçades a primers lectors. Els originals que es presentin han d’incloure un mínim de 8 il·lustracions originals (la resta poden ser esbossos del que seran les il·lustracions definitives) amb qualitat suficient per reproduir-se en un format de 260 mm x 260 mm, que serà el format d’edició inicialment previst. Text i il·lustració s’han d’integrar en un únic document on ja apareguin ordenats i distribuïts seguint el fil argumental de l’obra. La quantia del premi es dividirà entre els dos autors (escriptor i il·lustrador) amb el percentatge que ells decideixin prèviament. Aquest acord ha de constar al formulari de presentació dels originals.

Els autors guanyadors del premi de literatura infantil il·lustrada estan obligats a lliurar a l’editorial a qui el Consell de Mallorca hagi adjudicat l’edició de la categoria de literatura infantil il·lustrada l’obra amb la composició de textos i les il·lustracions definitives abans del 28 de febrer de 2024 inclòs.

La voluntat del Consell de Mallorca és presentar les obres guardonades ja editades a l’entorn de la Diada de Sant Jordi 2024.

Dotació i modalitats

Els Premis Mallorca de Creació Literària, instituïts pel Consell de Mallorca, tenen una dotació de 79.000 € (partida pressupostària 20 33400 48100) i les modalitats següents:

Premi Mallorca de narrativa: 25.000 €

Premi Mallorca de poesia: 15.000 €

Premi Mallorca d’assaig: 19.000 €

Premi Mallorca de textos teatrals: 10.000 €.

Premi Mallorca de literatura infantil il·lustrada: 10.000 €

Pel que fa als drets d’autoria, el contracte amb l’editorial els estipularà segons els estàndards establerts.

Editorial

El Consell editarà les obres guanyadores i en farà promoció, a través de l’editorial a qui s’hagi adjudicat aquest encàrrec per concurs públic.

El nom de les editorials adjudicatàries es farà públic abans del 15 d’octubre de 2023, mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El fet de presentar les obres als Premis Mallorca de Creació Literària implica l’acceptació d’aquestes bases i, per tant, la cessió dels drets d’autor a l’editorial que el Consell de Mallorca contracti per publicar les obres guanyadores.

Jurats

Jurat del Premi Mallorca 2023 de Narrativa

 • Empar Moliner Ballesteros
 • Jenn Díaz Ruiz
 • Manuel Baixauli Mateu
 • Marta Puxan Oliva
 • Oriol Ponsatí Murlà, president
 • Ramon Morey Coll, secretari

Jurat del Premi Mallorca 2023 de Poesia

 • Maria Montserrat Butxaca Fernàndez
 • Josep Pedrals Urdániz
 • Àngel Terrón Homar
 • Laura López Granell
 • Maria Teresa Pascual Soler, presidenta
 • Margalida Segura Portas, secretària

Jurat del Premi Mallorca 2023 d'Assaig

 • Gabriel Ensenyat Pujol
 • Ramon Alcoberro Pericay
 • Montserrat Sendra Rovira
 • Francesca Tur Riera
 • Josep M. Terricabras Nogueras, president
 • Caterina Canyelles Marquès, secretària

Jurat del Premi Mallorca 2023 de Textos Teatrals

 • Miquel Mas Fiol
 • Marta Aran Flores
 • Esteve Mulero Guinard
 • Marta Gil Polo
 • Marta Buchaca Alemany, presidenta
 • Margalida Ribot Mestre, secretària

Jurat del Premi Mallorca 2023 de Literatura Infantil l·lustada

 • Roser Cussó Collell
 • Marc Donat Balcells
 • Marc Cantallops Tugores
 • Llucia Serra Ferre
 • Anna Morató Garcia, presidenta
 • Neus Munar Pastor, secretària

Veredictes

Els veredictes, que són inapel·lables, seran secrets fins a la data de lliurament del premi, que tindrà lloc en un acte institucional de lliurament abans de dia 31 de desembre de l’any en curs, moment en què es revelarà el nom dels autors i obres guanyadors en cadascuna de les categories, amb la resolució prèvia de l’òrgan competent.