Inici » Premis Mallorca de Creació Literària

Premis Mallorca de Creació Literària

Els Premis Mallorca de Creació Literària, creats pel Consell de Mallorca, es varen presentar l'octubre de 2004 al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. Varen néixer l’any 2005 amb la finalitat de prestigiar socialment l'ús del català i promocionar-lo, com també per impulsar la creació literària en aquesta llengua,  objectius que continuen vigents actualment.

En un primer moment, s'instituïren dos premis, amb una convocatòria anual, en les modalitats de narrativa i de poesia. El 2007, a l'acte de lliurament dels Premis Mallorca, s'inclogué el Premi Teatre Principal de texts dramàtics. A partir de l'edició de 2008, i durant uns anys, també s’atorgà el Premi de Narrativa Juvenil. No es convocaren els Premis Mallorca del 2012 al 2015, però es recuperen el 2016, amb una nova filosofia que se suma a la de prestigiar la creació literària en llengua catalana: convertir el Consell de Mallorca en un veritable promotor cultural. Des de llavors, cada any es convoca una nova edició dels premis, amb la incorporació del premi d’Assaig el 2017.  

Els Premis de 2020 inclouen, com a novetat, la categoria de literatura infantil, a més de les ja consolidades de narrativa, poesia, assaig  i textos teatrals.

Premis Mallorca de Creació Literària 2022

Dotació i modalitats

Els Premis Mallorca de Creació Literària, instituïts pel Consell de Mallorca, tenen una dotació de 79.000 € (partida pressupostària 20 33400 48100) i les modalitats següents:

Premi Mallorca de narrativa: 25.000 €

Premi Mallorca de poesia: 15.000 €

Premi Mallorca d’assaig: 19.000 €

Premi Mallorca de textos teatrals: 10.000 €.

Premi Mallorca de literatura infantil il·lustrada: 10.000 €

Pel que fa als drets d’autoria, el contracte amb l’editorial els estipularà segons els estàndards establerts.

Editorial

El Consell editarà les obres guanyadores i en farà promoció, a través de les editorials Disset Edició per al premi de literatura infantil i el Grup Editorial Sargantana, sota el segell de Galés Edicions, per a narrativa, poesia, textos teatrals i assaig.

Els models de contracte d’aquestes editorials es poden consultar en els enllaços següents: contracte guanyadors literatura infantil il·lustrada <http://bit.ly/dissetediciocontracte> i contracte guanyadors de narrativa, assaig, poesia i textos teatrals (http://bit.ly/galesediciocontracte).

Els textos teatrals s’editaran dins la col·lecció del Teatre Principal. Així mateix, el Teatre Principal en farà una lectura dramatitzada i es reserva el dret preferent de producció de l’obra.

Presentació de les obres als Premis 

Les obres s’han d’enviar en format PDF (com a màxim de 5 MB, excepte les obres infantils il·lustrades, que poden pesar fins a 20 MB) per mitjà dels enllaços de les cinc categories dels Premis Mallorca de Creació Literària 2022 habilitats en la pàgina d'aquest web, i s’hi ha d’emplenar amb les dades personals el formulari corresponent. Per mantenir l’anonimat de l’autoria, el nom de l’autor no pot constar en el PDF de l’obra, ni cap signe que l’identifiqui. Aquest arxiu PDF, que ha d’anar encapçalat pel títol de l’obra i el pseudònim de l’autor o autora, és l’únic document al qual té accés el jurat, que en cap moment pot accedir a les dades dels formularis d’inscripció.

Termini de presentació

El termini per presentar les obres acaba l’1 d’agost de 2022 a les 23.59 h (Espanya peninsular).

Rebreu automàticament un correu de resposta com a confirmació de la recepció de l’obra. Si no teniu aquesta confirmació, el treball no constarà com a rebut.

Jurats

El jurat de cadascun dels premis estarà format per cinc membres de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana designats per la consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, qui n’ha de nomenar un per presidir-lo. A més, també ha de nomenar una persona del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística perquè hi actuï de secretari, amb veu i sense vot. En la designació del jurat es garantirà una representació equilibrada de dones i homes amb capacitació, competència i preparació adequades. La composició dels jurats es farà pública abans d’acabar el termini de presentació de les obres, mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Veredictes

Els veredictes, que són inapel·lables, seran secrets fins a la data de lliurament del premi, que tindrà lloc en un acte institucional de lliurament abans de dia 31 de desembre de l’any en curs, moment en què es revelarà el nom dels autors i obres guanyadors en cadascuna de les categories, amb la resolució prèvia de l’òrgan competent.