Inici » Fraseologia Interactiva

Fraseologia Interactiva

Fraseologia.cat és una eina per cercar, per mitjà d’una paraula clau, solucions correctes, actuals i genuïnes d’expressions en català; s’ha elaborat a partir de l’anàlisi d’expressions que s’han localitzat en contextos diversos, com ara els mitjans de comunicació i les xarxes socials, i s’anirà ampliant amb les consultes que els usuaris poden fer arribar a través de la pàgina web mateixa, amb la intenció de respondre a les necessitats reals dels parlants.

Fraseologia.cat pretén ser una eina de suport lingüístic per a usuaris no necessàriament especialitzats que cerquen solucions correctes i genuïnes d’expressions en català. El corpus d’unitats que actualment el conforma prové d’una anàlisi actual de la llengua en contextos diversos: mitjans de comunicació, xarxes socials i consultes particulars de parlants.

La fraseologia localitzada en aquests àmbits reflecteix l’ús que se’n fa actualment. En aquells casos d’expressions correctes, es pot constatar la funcionalitat discursiva que tenen i, en el cas de les que són incorrectes, permet oferir una solució o solucions vàlides. L’anàlisi realitzada també ha permès documentar i incloure-hi noves expressions vinculades a la realitat de la societat actual.

El sistema de cerca és pràctic i àgil ja que es fa a partir d’una paraula clau (en català o en castellà) que remet a aquella expressió o expressions que la contenen i al context en el qual han estat localitzades. En el cas d’expressions incorrectes o en castellà, el resultat sempre dirigeix a l’alternativa catalana vàlida. A part del significat de cada unitat també s’aporta informació sobre el context de producció  i la funcionalitat discursiva que té.

Cal destacar també que es tracta d’un repositori obert ja que l’anàlisi continua i els usuaris poden continuar fent consultes a través de la pàgina web mateixa, la qual cosa permetrà anar ampliant el corpus d’unitats a partir de les necessitats reals que els parlants manifestin que tenen.