Inici » Campanyes

Campanyes

Sempre és un bon moment: campanya de la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, amb l’objectiu de fomentar l’ús del català. Concretament, la campanya insta a començar en català les interlocucions en qualsevol context.  

 

Bon dia: campanya impulsada per l’Obra Cultural Balear aconseguir que s'incrementi el nombre de ciutadans que comencen converses en català, multiplicar les interaccions en llengua catalana, promoure el bilingüisme passiu, prestigiar la llengua catalana i naturalitzar l'ús de la llengua.

 

 

 

«Històries del català»: campanya que pretén sensibilitzar la població sobre la importància de la llengua catalana com a element de cohesió social. Gràcies a la campanya podem escoltar les històries de 74 persones arribades a les Illes Balears de diferents indrets del món que ens expliquen els motius pels quals han après català.

 

 

I tu, jugues en català?: campanya per donar a conèixer l’oferta de jocs i juguetes en català i fomentar-ne l’ús i el consum. 

 

 

 

 

 Som 10 milions, som una llengua: campanya de Plataforma per la Llengua que reclama als governs andorrà, català, valencià, balear, aragonès, nord-català i sard de treballar conjuntament pel català. 

 

 

 

 «La justícia, també en català»: iniciativa que té la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans. Aquesta campanya és promoguda pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears, el Col·legi Notarial i l’Obra Cultural Balear.

 

   Triangles adhesius en català