Inici » Campanyes

Campanyes

El català a l'empresa, tot avantatges: campanya de la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca amb la finalitat triple d’avaluar l’estat de salut de l’ús del català en l’atenció comercial, informar els treballadors d’aquests comerços sobre la bona imatge que dona una correcta atenció en català, que a més, respecta els drets lingüístics dels usuaris i compradors, i també per donar a conèixer iniciatives i línies d’ajuts per fomentar el català al comerç que ofereixen el Consell de Mallorca i altres administracions públiques.

Sempre és un bon moment: campanya de la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, amb l’objectiu de fomentar l’ús del català. Concretament, la campanya insta a començar en català les interlocucions en qualsevol context.  

 

Bon dia: campanya impulsada per l’Obra Cultural Balear aconseguir que s'incrementi el nombre de ciutadans que comencen converses en català, multiplicar les interaccions en llengua catalana, promoure el bilingüisme passiu, prestigiar la llengua catalana i naturalitzar l'ús de la llengua.

 

 

 

«Històries del català»: campanya que pretén sensibilitzar la població sobre la importància de la llengua catalana com a element de cohesió social. Gràcies a la campanya podem escoltar les històries de 74 persones arribades a les Illes Balears de diferents indrets del món que ens expliquen els motius pels quals han après català.

 

 

I tu, jugues en català?: campanya per donar a conèixer l’oferta de jocs i juguetes en català i fomentar-ne l’ús i el consum. 

 

 

 

 

 Som 10 milions, som una llengua: campanya de Plataforma per la Llengua que reclama als governs andorrà, català, valencià, balear, aragonès, nord-català i sard de treballar conjuntament pel català. 

 

 

 

 «La justícia, també en català»: iniciativa que té la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans. Aquesta campanya és promoguda pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears, el Col·legi Notarial i l’Obra Cultural Balear.

 

 

«Mou la llengua»: campanya de foment de l’ús de la llengua catalana impulsada pel Govern de les Illes Balears. Té com a objectiu incrementar la presència del català a la nostra societat convidant els ciutadans a fer petits gestos que estan al seu abast, com iniciar les converses en aquesta llengua davant les persones desconegudes, no canviar a un altre idioma innecessàriament o començar a practicar el català en un entorn segur. 

 

 

   Triangles adhesius en català