Inici » Certificat de nivell C2

Certificat de nivell C2

CERTIFICAT DE NIVELL C2 (equivalent a l'anterior certificat D)
Acredita que el parlant té un domini, tant oral com escrit, de la llengua que li permet afrontar situacions lingüístiques comunicatives sobre qualsevol tema. El parlant entén sense gens d’esforç qualsevol missatge; reconstrueix fets i arguments, i distingeix matisos subtils de significat, fins i tot en les situacions més complexes.

Enllaços