Inici » Certificat de nivell B2

Certificat de nivell B2

CERTIFICAT DE NIVELL B2 (equivalent a l'anterior certificat B)
Acredita que el parlant té prou domini de la llengua, tant oralment com per escrit, per afrontar situacions comunicatives de temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Enllaços