Inici » Concurs literari Sant Jordi de Joves de Mallorca per la Llengua 2023

Concurs literari Sant Jordi de Joves de Mallorca per la Llengua 2023

CONCURS LITERARI 2023

JOVES DE MALLORCA PER LA LLENGUA

1. Convocatòria

Per acord de la Comissió Permanent de Joves de Mallorca per la Llengua, s’aproven les bases del concurs literari de Sant Jordi de 2023, que té per objectiu estimular i reconèixer la creació literària i artística del jovent en llengua catalana en ocasió de la diada del llibre.

2. Modalitats

El concurs literari es convoca en tres diferents categories. 

- Premi Maria Antònia Oliver, de narrativa breu, que s’atorgarà al millor relat breu, de temàtica lliure i amb una extensió màxima de dues pàgines. 

- Premi Antònia Vicens, de poesia, al millor poema o conjunt de poemes, de temàtica lliure i amb una extensió màxima de 30 versos. 

- Premi Carme Riera, d’assaig, al millor text d’una extensió màxima de 5 pàgines sobre el tema: L’impacte del turisme a Mallorca en la llengua catalana.

3. Destinataris

El certamen és obert a qualsevol jove d’entre 15 i 30 anys. 

4. Bases generals

- Totes les obres han de ser presentades en català.

- Les obres han de ser inèdites i no poden haver estat premiades per cap altre concurs. No seran vàlids els treballs prèviament publicats, llegits en públic o plagiats d’altres autors. Tampoc seran vàlids els treballs que tinguin compromesos els drets d’edició.

- Cada autor podrà concursar amb un màxim de tres obres, una per cada modalitat. 

- Els textos s’han de presentar escrits amb ordinador, a interlineat 1,5 i el tipus de lletra Arial o Times New Roman, de cos 12. 

- Per cada obra que es presenta a concurs, s’ha d’enviar un correu electrònic amb dos documents en format PDF. El primer document ha de tenir com a títol el pseudònim de l’autor, i contenir el text íntegre amb el seu títol i firmat novament amb el pseudònim. Al segon document hi constaran el títol de l’obra, el pseudònim i les dades personals de contacte (nom i llinatges, edat, telèfon i correu electrònic).

- Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització.

- L'organització s’eximeix de responsabilitat per pèrdua o danys a les obres presentades mentre en sigui dipositària.

- La participació en el concurs implica la cessió de la utilització de les obres a Joves de Mallorca per la Llengua, que en podrà fer l’ús que consideri adient.

 5. Lliurament i termini

Les obres s’han d’enviar a l’adreça concursliterarijovesllengua@gmail.com per correu electrònic. El termini de presentació de les obres és de dia 8 de desembre de 2022 fins dia 2 d’abril de 2023, ambdós inclosos.

6. Premi

El premi per cadascuna de les modalitats serà una entrada doble —d’abonament complet— a l’Acampallengua i un petit obsequi, el contingut del qual s’anunciarà per les xarxes socials posteriorment. En cas que el premiat ja tengués entrada i la volgués retornar, caldrà que es posi en contacte amb l’organització.

7. Veredicte i lliurament de premis

El veredicte del jurat, que estarà conformat per escriptors i escriptores joves en llengua catalana de reconegut prestigi, es farà públic a les nostres xarxes socials dia 23 d’abril de 2022. L'acte de lliurament de premis se celebrarà diumenge dia 7 de maig, a l’Acampallengua.