Inici » Equivalències

Equivalències

Equivalències

  • Taula d'equivalències entre els nous nivells i els antics
NIVELLS NOUS NIVELLS ANTICS (fins a 2011)
B1 A
B2 (nivell avançat) B
C1 (nivell de domini funcional efectiu) C
C2 (nivell de domini) D
LA (llenguatge administratiu) E

Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut