Inici » Aprenentatge en línia

Aprenentatge en línia

EN LÍNIA

 • 4cats: sèrie didàctica de ficció que consta de vint capítols en què es presenten diverses situacions quotidianes. Cada vídeo va acompanyat de la transcripció, alguns apunts gramaticals i un glossari. S’ha procurat adaptar els guions a un nivell de llengua apte per a aprenents que hagin cursat almenys 90h i que vulguin aprofundir en la realitat lingüística i cultural.
 • A l'abast: lloc web que ofereix la possibilitat d’escoltar els texts en llengua catalana que formen part de la guia de comunicació bàsica A l’abast. El material didàctic conté la versió traduïda a cadascuna de les llengües més parlades a les Illes Balears: català, anglès, castellà, àrab, alemany, francès, italià, portuguès, romanès, wòlof, búlgar, amazic, ucraïnès i èuscar.
 • Audiollibres: espai amb les plataformes i els webs on es poden trobar audiollibres en català.
 • Autoaprenentatge de català: guia per a autoaprenents de català de qualsevol nivell, des de principiant fins a avançat, elaborada pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.
 • A la residència en català: guia perquè el personal que atén gent gran a les residències pugui incrementar la capacitat d’expressió i de comprensió en llengua catalana a fi d’apropar-se més a les persones usuàries.
 • Aprèn català sense adonar-te’n: iniciativa de la DGPL del Govern de les Illes Balears amb recomanacions per aprendre català sense adonar-vos-en, fent alguna activitat lúdica.
 • Argumenta: recurs que ajuda a produir textos formals, tant orals com escrits. Disposa de moltes eines i informació molt útils per a usuaris avançats de la llengua. 
 • Blog CEPA Pitiüses: en aquest blog s’hi pot trobar material divers per aprendre català des del nivell A1 fins al nivell B2. 
 • Class-Talk: ofereix 300 frases en català, castellà i anglès en MP3 per facilitar la comprensió de la fraseologia habitual en l’àmbit universitari. 
 • Curs de llengua catalana: material amb teoria i exercicis amb el solucionari. Útil per a la preparació dels nivells B2 i C1.
 • Col·lecció 'Aprenem català des de...': existent en format PDF i en format paper, és útil per a persones que volen millorar les seves habilitats lingüístiques i comunicatives en català. Cadascun d’aquests volums és una eina interessant a l’hora d’apropar l'aprenentatge de la llengua i dels costums catalans a les persones que ho desitgin. Existeixen els següents volums: Aprenem català des del xinès, àrab, romanès, amazic, urdú, rus, espanyol, anglès, francès i panjabi.
 • Col·lecció de guies de conversa universitària: guies de conversa universitària de la Universitat de Barcelona en les llengües següents: català-alemany-anglès-aranès-basc-castellà-francès-gallec-italiàneerlandès-polonès-portuguès-rus-suec-hongarès-japonès. També amb enllaços a les guies bilingües: amazic-català, àrab-català, japonès-català i xinès-català. 
 • Dictats en línia: conjunt de dictats en línia autocorrectius per treballar l’ortografia dels nivells intermedi (B2), de suficiència (C1) i superior (C2). L'apartat Fem memòria recorda, en els nivells elemental i intermedi, la regla general que es treballa en aquell dictat. En els nivells de suficiència i superior, el botó Fem memòria presenta les excepcions de cada nivell.
 • Easy catalan: entitat sense ànim de lucre que forma part del projecte internacional Easy Languages, una iniciativa que es dedica a la creació de material audiovisual en línia per donar suport a l’aprenentatge de llengües. Els vídeos es poden veure a YouTube.
 • Enxaneta: recull de vocabularis, exercicis, verbs conjugats, entre d’altres, per aprendre a utilitzar la llengua catalana i perfeccionar de manera flexible els coneixements del català. 
 • Ep! Escolta i parla: s’adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge acadèmic amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. Es preveu que els aprenents que cursin l’Ep! Escolta i parla podran tenir la mateixa competència oral que els alumnes que hagin acabat el nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència. Es proposa un material molt pràctic, pensat, també, perquè el professorat de català se’l pugui descarregar (material per retallar i vídeos per presentar situacions comunicatives habituals, lèxic o estructures lingüístiques). 
 • Fils de conversa: proposta didàctica de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya que ofereix materials virtuals per promoure la conversa als participants del programa Voluntariat per la llengua (VxL), als professors de cursos de català presencials o en línia com a recurs didàctic a l’aula, als alumnes com a material de reforç fora de l’aula i a tothom qui vulgui aprendre i practicar català
 • FontdelCat: material de nivell bàsic per accedir a la comprensió del català oral i escrit.
 • Galí en línia: materials per a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana. S'hi treballen el vocabulari i les expressions bàsiques.
 • Guia bàsica de conversa sanitària: elaborada per l’Institut d’Estudis Baleàrics amb la col·laboració de la Conselleria de Salut.
 • Gramàtica CPNL: la gramàtica del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) recull els continguts dels aspectes gramaticals, lèxics i textuals que acompanyaran els alumnes des del Bàsic 1 fins al Superior C2, durant l'aprenentatge. Els temes que tracta aquest compendi gramatical estan organitzats per nivells i graus.
 • Intercat: conjunt de recursos electrònics per aprendre llengua i cultura catalanes, especialment pensat per a estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes.
 • Itineraris d’aprenentatge nivell intermedi (B2): material d'autoaprenentatge  que presentem a continuació va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell intermedi, equivalent al nivell B2 
 • Itineraris d’aprenentatge nivell suficiència (C1): material d'autoaprenentatge  que presentem a continuació va adreçat a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics corresponents al nivell intermedi, equivalent al nivell  C1 
 • Mallorcat, plataforma d’autoaprenentatge de llengua catalana. Amb aquest material podreu aprendre vocabulari a partir d’imatges, podreu veure com s’escriuen les paraules i també sentir com es pronuncien. 
 • Maó en català: curs bàsic d’iniciació a la llengua catalana elaborat per l’Ajuntament de Maó, amb la intenció d’ajudar els nouvinguts. Està ambientat a la ciutat de Maó. 
 • MATCAT: espai de Formació Oberta de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) amb continguts teòrics de llengua catalana dels nivells B2, C1, C2 i LA (llenguatge administratiu). 
 • Parla.cat: és una proposta formativa que s'organitza en quatre nivells d'aprenentatge: bàsic, elemental, intermedi i suficiència. Els cursos s'ofereixen en dues modalitats d'aprenentatge: la modalitat lliure i la modalitat amb tutoria. El web està disponible en català, castellà, francès, anglès i alemany.
 • SpeakCat: és un curs de català de supervivència, elaborat per diverses universitats catalanes, per a estudiants estrangers en un context universitari. Conté exercicis autocorrectius que es poden treballar a través de tres itineraris diferenciats (A1 i A2). 
 • Vincles: aquest material de la Generalitat de Catalunya inclou propostes didàctiques interactives que permeten exercitar les habilitats lingüístiques. Està adreçat a persones que inicien l’aprenentatge del català.
 • Veus1: llibre de professor.
 • Viure a les Illes Balears: recull de paraules, acompanyades d’imatges, referides a situacions comunicatives habituals de la vida quotidiana editat per la Direcció General de Política Lingüística.
 • Xerrem: projecte de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) adreçat a persones que ja tenen capacitat de parlar en català, tot i que ho fan amb poca fluïdesa o no disposen de gaire bagatge lèxic o expressiu. La pàgina inclou el material per dur-lo a terme (manual i guia). 

 

MÉS RECURSOS