Cursos de català (estiu 2024)

En aquesta convocatòria d'estiu 2024 l'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix cursos de llengua catalana presencials i virtuals dels nivells A1, A2 i B1 i també cursos a distància dels nivells B2 i C1

MATRÍCULA EN LÍNIA

TERMINI DE MATRÍCULA: del 27 de maig al 7 de juny de 2024

MODALITATS DELS CURSOS:

  • PRESENCIAL (75 hores). Són cursos presencials intensius amb classes de dilluns a divendres.

  • VIRTUAL (75 hores). És necessari disposar de connexió a Internet. Són classes en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes classes permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real.

  • A DISTÀNCIA És necessari disposar de connexió a Internet. El contacte amb el docent i els alumnes es fa a través de la plataforma Moodle. En aquest espai virtual hi ha tots els continguts, els materials i les activitats del curs. No és necessari que el docent i els alumnes coincideixin en horari per treballar els continguts, però hi ha una sessió quinzenal en un horari concret per treballar l'expressió oral.

 

 

Destacada: