Cursos de català (setembre - gener) de l'IEB

Vols aprendre català o millorar-ne el teu nivell?

Entre el 2 i el 13 de setembre podràs matricular-te als cursos de generals de català de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Les classes tindran lloc entre el 30 de setembre i el 17 de gener.

Modalitats dels cursos: 

  1. PRESENCIAL. Són cursos amb sessions presencials de tres dies per setmana (75 hores lectives).

  2. SEMIPRESENCIAL. Són cursos amb sessions presencials d'un dia per setmana que s’han de completar amb treball autònom a partir del material de classe. El treball a casa es fa amb llibre, no a través d'Internet (35 hores lectives).

  3. VIRTUAL. És necessari disposar de connexió a Internet. Són sessions en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes sessions permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real en els cursos de nivell A1, A2 i B1 (75 hores) i LA (35 hores).

  4. A DISTÀNCIA (B2, C1, C2 i LA). És necessari disposar de connexió a Internet. El contacte amb el docent i els alumnes es fa a través d'una aula virtual dins la plataforma Moodle. En aquest espai virtual hi ha tots els continguts, els materials i les activitats del curs. No és necessari que el docent i els alumnes coincideixin en horari per treballar els continguts, però hi ha una sessió quinzenal en un horari concret per treballar l'expressió oral.

*Només és possible matricular-se a un curs per convocatòria. 

El 28 d'agost es publicarà la llista detallada dels nivells que s'ofereixen a cada centre.

Destacada: