EOI: Proves LLiures de català (B1-C1)

Català –  NIVELLS B1, C1

La inscripció a les proves lliures de català s’ha de tramitar de manera telemàtica unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Mallorca. L’alumnat es distribuirà entre les escoles de Palma, Inca i Calvià segons la seva capacitat. Per aquesta raó, abans de matricular-se, cal indicar l’ordre de preferència dels centres on es vol realitzar les proves. S’han de sol·licitar en ordre de preferència TOTES les seus disponibles.

La preinscripció i matrícula s’ha de fer en 3 fases (s’han de realitzar les 3 fases perquè la matrícula sigui vàlida).

 • Fase 1: PREINSCRIPCIÓ
  Consignació dades personals, elecció del nivell i centre. Les persones que es vulguin inscriure a les proves s’han de donar d’alta i indicar el nivell i la preferència de centre per a la realització de les proves al portal de preinscripció de les 9.00 h del 26 de febrer a les 23.59 h del 11 de març de 2024. 
 • Fase 2: ASSIGNACIÓ CENTRE
  Assignació d’un centre a cada candidat per a la inscripció i realització de proves – dia 12 de març de 2024 a les 22 h.
  Els candidats hauran de consultar el centre on han estat admesos identificant-se amb el nom d’usuari i contrasenya que varen crear a la fase 1 al portal de preinscripció
 • Fase 3: MATRÍCULA
  Formalització de la matrícula DE FORMA TELEMÀTICA en l’EOI corresponent: de les 9.00 h. del 14 de març a les 23.59 h del 26 de març de 2024.
Destacada: