IEB: Cursos de català febrer-maig 2023

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), en la convocatòria de febrer a maig de 2023, ofereix cursos de llengua catalana presencials, virtuals, semipresencials i a distància.

MATRÍCULA EN LÍNIA

TERMINI DE MATRÍCULA: del 9 al 19 de gener de 2023

DATES DELS CURSOS: del 6 de febrer al 19 de maig de 2023

MODALITATS DELS CURSOS:

  • PRESENCIAL (75 hores). Són cursos presencials amb classes de tres dies per setmana.

  • SEMIPRESENCIAL (35 hores). Són cursos amb classes presencials d'un dia per setmana que s’han de completar amb treball autònom a partir del material de classe.

  • VIRTUAL. És necessari disposar de connexió a Internet. Són classes en directe en un horari concret a través de videoconferència. Aquestes classes permeten la interacció del docent i els alumnes en temps real.

  • EN LÍNIA. És necessari disposar de connexió a Internet. El contacte amb el docent i els alumnes es fa a través de la plataforma Moodle. En aquest espai virtual hi ha tots els continguts, els materials i les activitats del curs. No és necessari que el docent i els alumnes coincideixin en horari per treballar els continguts, però hi ha una sessió quinzenal en un horari concret per treballar l'expressió oral.

*Hi col·laboren: Ajuntament d'Alaró, Ajuntament de Bunyola, Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Consell, Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament d'Inca, Ajuntament de Llubí, Ajuntament de Llucmajor, Ajuntament de Palma i Ajuntament de Porreres.

 

Destacada: