Licitació del contracte obert de l’edició i la distribució de les obres guanyadores dels Premis Mallorca

Licitació del contracte obert de l’edició i la distribució de les obres guanyadores dels Premis Mallorca i per a la promoció de l’obra i de l’autor, anys 2024-2025
 
S’ha publicat a la Plataforma de contractació estatal la licitació del contracte obert de l’edició i la distribució de les obres guanyadores dels Premis Mallorca i per a la promoció de l’obra i de l’autor, anys 2024-2025.
 
Surten a licitació els lots de narrativa (lot 1), assaig (lot 2), poesia (lot 3), textos teatrals (lot 4) i literatura infantil il·lustrada (lot 5) i la promoció d’aquestes obres i dels seus autors, conforme a les prescripcions dels plecs de condicions.

El termini del contracte serà de dos anys prorrogables per a altres dos. S’iniciarà l’1 de gener de 2024 i finalitzarà el 31 de desembre de 2025 i és prorrogable per dos anys més, és a dir, de l’1 de gener de 2026 fins al 31 de desembre de 2027.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el 6 de juny a les 14.00 hores

Trobareu tota la informació sobre aquesta licitació a la Plataforma de contractació estatal:

Destacada: