Manyosos de Mallorca, concurs d'habilitats a les xarxes socials

 

 

Bases del concurs

 

El Consell de Mallorca organitza Manyosos de Mallorca, un concurs d’habilitats que consisteix en la creació d’un vídeo en català on s’expliqui com es fa una activitat (per exemple, construir un moble, un ball o una recepta de cuina) i té com a objectiu promoure, entre tota la població —sobretot la jove—, la creació i la difusió de continguts audiovisuals en català a les xarxes socials.  

Les creacions que optin a aquest concurs s’han de regir d’acord amb les bases següents:

Participants

Poden participar al concurs els residents a Mallorca.

Condicions de participació

Les persones que vulguin participar en aquest concurs hauran d’elaborar un vídeo, d’una durada orientativa d’entre 30 segons i dos minuts, explicant com es fa una activitat concreta.  

Cada participant pot presentar tants de vídeos com vulgui.

La llengua dels vídeos ha de ser la catalana. L’explicació s’ha de fer oralment, com a mínim, i s’hi ha d’usar el català de manera adequada i correcta.

S’ha de fer una publicació del vídeo a les xarxes socials següents: Twitter, Instagram, Facebook o TikTok, amb l’etiqueta #ManyososDeMallorca i la menció @llenguamallorca, perfil del Consell de Mallorca que recull les iniciatives i eines relacionades amb el foment del català a Mallorca. No s’accepten les publicacions de 24 hores de durada (històries).

Un mateix vídeo es pot publicar a més d’una de les xarxes esmentades.

La publicació del vídeo ha d’anar acompanyada d’un missatge de text amb el nom del concurs i el títol del vídeo.

Termini de participació

Entraran en concurs els vídeos publicats entre el 18 d’octubre i el 6 de novembre de 2023, ambdós inclosos.

Premi i comunicació del vídeo guanyador

Hi haurà un únic premi, que se seleccionarà entre tots els vídeos publicats a les xarxes socials (Instagram, TikTok, Twitter i Facebook) que hagin mencionat @llenguamallorca.

El premi consistirà en un val de 100 euros per a la llibreria Quart Creixent i dues entrades per al Teatre Principal de Palma.

Es comunicarà el perfil i la xarxa social del vídeo guanyador dia 9 de novembre de 2023, a través de les xarxes socials de Llengua Mallorca, i també s’enviarà un missatge al perfil guanyador.

El premi s’haurà de recollir al Servei de Normalització Lingüística (Centre Cultural la Misericòrdia, plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma).

Jurat i valoració

El jurat del concurs estarà format per l’equip tècnic del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca.

El jurat valorarà l’originalitat, la qualitat tècnica, artística i lingüística, i la capacitat expressiva i comunicativa (claredat, fluïdesa i recursos per atreure l’atenció dels seguidors) del contingut del vídeo.

El jurat podrà resoldre qualsevol cas que no s’hagi previst en aquestes bases.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

Avís legal

La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

El Consell de Mallorca es reserva el dret de publicar i difondre els vídeos participants.

Palma, octubre de 2023

Imatges: 
Destacada: