Oferta SOIB Reactiva: 2 llocs de Tècnic/a Dinamitzador/a Lingüístic al Consell de Malllorca

DADES GENERALS

Núm. oferta: 04 2022 007074

Ocupació: Tècnic/a Dinamitzador/a Lingüístic/a

Entitat: SR L2 Consell Insular de Mallorca

Nombre de llocs oferts: 2

Municipi lloc de feina: Palma

Sol·licituds: Del 02/01/2023 a l'11/01/2023

Funcions: Dinamització lingüística a comerç, restauració i altres àrees tant de manera presencial com per xarxes socials i altres mitjans. Difusió de campanyes, convocatòries i accions de la Direcció Insular de Política Lingüística.

REQUISITS

Titulació acadèmica: CFGS/FP2/CP3 Animació sociocultural o equivalent de la família - Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC) o titulació superior família Sociolingüística.

Altres requisits: A més de la titulació acadèmica s'exigeix el certificat de català nivell C1.

CONDICIONS

Salari brut anual: 10961.59 €

Tipus de contracte: Temporal

Durada en mesos: 6

Data d'incorporació: 21/02/2023

Jornada: Completa

Horari: 7:00-16:00

Prorrogable: No

Altres dades: El sou correspon als sis mesos de contracte amb les pagues dobles prorratejades. L’horari és flexible dintre del marge horari assenyalat, segons necessitats del servei. Les persones inscrites que compleixin els requisits s'ordenaran per puntuació d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria i es remetrà un llistat a l'entitat amb les 10 persones amb més puntuació. L'entitat contactarà amb totes elles per realitzar una entrevista i verificar el compliment dels requisits específics de l'oferta (així com la documentació acreditativa de càrregues familiars o familiars dependents a aquelles persones que ho indiquin a la inscripció ). El resultat d'aquestes entrevistes es sumarà a la puntuació que ja disposaven i els candidats quedaran ordenats (persones seleccionades i reserves).

 

Destacada: