Premis Mallorca Jove 2024

 

El Consell de Mallorca convoca els Premis Mallorca Jove 2024

L’objecte dels Premis Mallorca Jove és fomentar la creativitat en l’expressió escrita, promoure l’hàbit lector, reforçar les competències lingüístiques d’escriptura i lectura, i, en definitiva, ajudar els alumnes dels centres educatius de secundària i batxillerat de Mallorca a assolir una competència comunicativa sòlida.

Els Premis Mallorca Jove tenen una dotació de 2.400,00 euros i les modalitats següents:

 • Premis de narrativa

Bearn. Guardó dotat amb 350 euros per a l’obra guanyadora i amb 250 euros per a l’obra finalista. Adreçat a alumnes de tercer i quart d’ESO.

Joana E. Guardó dotat amb 350 euros per a l’obra guanyadora i amb 250 euros per a l’obra finalista. Adreçat a alumnes de primer i segon de batxillerat.

 • Premis de poesia

Balanguera. Guardó dotat amb 350 euros per a l’obra guanyadora i amb 250 euros per a l’obra finalista. Adreçat a alumnes de tercer i quart d’ESO.

Pi de Formentor. Guardó dotat amb 350 euros per a l’obra guanyadora i amb 250 euros per a l’obra finalista. Adreçat a alumnes de primer i segon de batxillerat.

 • Premis per als docents i els centres guanyadors

Així mateix, el docent que hagi coordinat aquesta activitat dins l’aula i inscrit l’alumne guanyador al concurs rebrà unes entrades per a una funció al Teatre Principal, un lot de llibres i un cap de setmana gratuït a un dels refugis del Consell de Mallorca.

Finalment, en cas que el centre al qual pertanyi l’alumne guanyador hagi inscrit un mínim de tres candidatures, aquest centre es podrà beneficiar d’una activitat del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM); en cas que n’hagi presentat dues o menys, el grup classe al qual pertanyi l’alumne tindrà dret a assistir a una funció al Teatre Principal.

Condicions generals de les obres

 • Les obres que es presentin a aquests premis:
  • han d’incloure obligatòriament alguna d’aquestes paraules: aperduar, braverol, vinclar, brufar, tumbaga, gínjol, esclafit, regiró, esplugar, tudar, vega o jaç.
  • han d’estar escrites correctament i originàriament en català.
  • han de ser originals i inèdites.
  • han de ser d’autoria individual i cada participant només pot presentar una obra per categoria convocada.
  • no es poden haver creat amb l’ajut de cap tipus d’intel·ligència artificial ni tampoc es poden presentar manuscrites.
  • no poden haver estat guardonades anteriorment en un altre concurs.
 • Narrativa: extensió d’entre 2 i 4 pàgines en format DIN A4, en tipus de lletra Times New Roman, cos 12 i a doble espai. Poden ser de qualsevol gènere narratiu i han de dur títol.
 • Poesia: no poden superar els vuitanta versos.

CONSULTAU LES BASES COMPLETES DE LA CONVOCATÒRIA!

Bases dels Premis Mallorca Jove 2024

 

Enviament

El termini de presentació d'originals acaba el 23 d’abril de 2024 inclòs.

No s’admetran treballs presentats directament per alumnes. Ha de ser un docent del centre qui es doni d’alta dins el web de l’entitat col·laboradora Mundoarti Global i després s’encarregui de presentar l’obra de cadascun dels alumnes amb una fitxa diferent per a cadascun en què constin les dades de cada alumne i el títol del treball.

Les obres s’han d’enviar en format PDF (com a màxim de 5 MB) per mitjà dels enllaços de les quatre categories dels Premis Mallorca Jove 2024 habilitats en aquesta pàgina.

En clicar sobre el botó amb el nom de la categoria corresponent, accedireu a la plataforma Mundoarti 

Enviaments

​​

 

 

 

Enviaments

​​​

Enviaments

​​​

Enviaments

​​​

 

 

Destacada: