Proves lliures de català de l'Escola Oficial d'Idiomes (B2 I C2)

Proves lliures de català de l'Escola Oficial d'Idiomes (B2 I C2)

CONDICIONS DE LA MATRÍCULA

 • Ser titular d’un DNI o NIE en vigor.
 • Tenir 16 anys o complir-los durant l’any en què es fa la matrícula.
 • Tenir 14 anys o complir-los durant l’any en què es fa la matrícula, per fer la prova d’un idioma diferent del cursat a l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.
 • Una persona es pot inscriure a un màxim de dos nivells per idioma, amb l’excepció de català, en què només podrà inscriure’s d’un nivell.
 • Els alumnes matriculats aquest curs escolar no podran realitzar la inscripció del mateix idioma i nivell que estan cursant.
 • A les proves lliures d’espanyol només s’hi poden inscriure les persones que tenguin la nacionalitat d’un país on l’espanyol no sigui la llengua oficial, o que justifiquin que no han estat escolaritzats en aquest idioma.

TERMINIS I PROCEDIMENT

CATALÀ 

 

Català – Només B2, C2

La inscripció a les proves lliures de català s’ha de tramitar de manera telemàtica unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Mallorca. L’alumnat es distribuirà entre les escoles de Palma, Inca i Calvià segons la seva capacitat. Per aquesta raó, abans de matricular-se, cal indicar l’ordre de preferència dels centres on es vol realitzar les proves. Per assegurar-se plaça, és molt recomanable sol·licitar en ordre de preferència totes les seus disponibles.

La inscripció s’ha de fer en tres fases:

 • Fase 1:
  Consignació dades personals, elecció del nivell i centre. Les persones que es vulguin inscriure a les proves s’han de donar d’alta i indicar el nivell i la preferència de centre per a la realització de les proves  al portal de preinscripció de les 9.00 h del 27 de febrer a les 22.00 h del 10 de març de 2023. 

 

 • Fase 2:
  Assignació d’un centre a cada candidat per a la inscripció i realització de proves – dia 13 de març de 2023 a les 22 h. 
  Els candidats hauran de consultar el centre on han estat admesos identificant-se amb el nom d’usuari i contrasenya que varen crear a la fase 1 al portal de preinscripció

 

 • Fase 3: 
  Formalització de la inscripció DE FORMA TELEMÀTICA en l’EOI corresponent: de les 9.00 h. del 14 de març a les 22 h. del 28 de març de 2023.

CONSULTAU TOTA LA INFORMACIÓ!

Destacada: