Tallers intensius de reforç per a les proves de català (agost-setembre 2021)

La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca organitza els tallers següents:

  • Tallers intensius de reforç per a la prova escrita dels certificats oficials de coneixements de llengua catalana

Destinataris: persones de 16 anys o més —preferentment les inscrites a les proves per obtenir un certificat oficial de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 o C2— que vulguin fer un repàs final per afrontar amb més garanties la prova escrita.

  • Tallers de intensius de reforç per a la prova oral dels certificats oficials de coneixements de llengua catalana

Destinataris: persones de 16 anys o més —preferentment les inscrites a les proves per obtenir un certificat oficial de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 o C2— que vulguin fer un repàs final per afrontar amb més garanties la prova oral.

Els tallers són presencials i es duran a terme a:

  • Inca: Conservatori Municipal (antic Casal de Cultura). Carrer de Can Dureta, 5
  • Palma: Centre d’Educació de Persones Adultes Camp Rodó. Carrer de Felip II, 17  

 

Oferta formativa

 

Inscripció

El cursos són gratuïts.

>>> Una mateixa persona només es pot inscriure a un dels tallers de reforç per a la prova escrita i a un dels tallers de reforç per a la prova oral.

No és obligatori inscriure’s als dos tipus de tallers.

   Inscripció als tallers de reforç per a la prova escrita

PLACES EXHAURIDES

   Inscripció als tallers de reforç per a la prova oral: 

https://bit.ly/tallersprovaoralcatalà

Termini d’inscripció: del 28 de juliol a l’11 d’agost de 2021, a les 12.00 h

Places

El nombre de places dels tallers és limitat. Les places s'atorgaran per ordre d'inscripció. Tindran prioritat les persones inscrites a una prova oficial (DGPL, EBAP, EOI) per obtenir un certificat oficial de llengua catalana dels nivells A2, B1, B2, C1 o C2.

Anul·lacions

El Consell de Mallorca es reserva el dret d’anul·lar un curs si no hi ha hagut una inscripció mínima d’alumnes. En aquest supòsit, el Consell ho comunicarà als alumnes que s’hi hagin inscrit.

Baixes i renúncies

Les persones admeses que, per qualsevol causa, no puguin assistir a un curs ho han de comunicar per correu electrònic (dinamitzacio@conselldemallorca.net) abans de l'inici de l'activitat formativa. Si un cop començat el curs algun alumne vol renunciar-hi, també cal que ho comuniqui per correu electrònic.

Certificats

Els alumnes que hagin assistit com a mínim al 80 % de la durada d’un taller obtindrà un certificat d’assistència.  

L’assistència a aquests tallers no en certifica el nivell (no s'atorga cap certificat d'assoliment de coneixements).  

 

Destacada: