Inici » Govern de les Illes Balears

Govern de les Illes Balears

La Direcció General de Política Lingüística convoca dues línies de subvencions: una per a activitats de foment de l'ús del català i una per a mitjans de comunicació en català.

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DE FOMENT DE L'ÚS DEL CATALÀ

S'ha publicat avui, 17 de març de 2023, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Recerca per la qual es convoquen ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2022.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria (és a dir, del 18 de març al 7 d'abril). És convenient que, com més aviat millor, es presenti la documentació requerida i que no exhauriu el termini, per tal d'agilitar al màxim el procediment.

Trobareu més informació de la convocatòria d'enguany clicant en aquest enllaç.

___________________

La Conselleria de Fons Europeus, Universiat i Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, publica la resolució de convocatòria dels ajuts per als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears per a l'any 2022. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport als mitjans de comunicació en llengua catalana amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. En concret, són subvencionables:

- Publicacions en català de premsa diària, premsa local i de temàtica especialitzada.

- Habilitació de l'edició en català d'una publicació diària en castellà.

- Programacions en català de ràdio i televisió.

Podeu accedir al procediment clicant aquí.